Denna sida är avsedd för att befrämja nätverkandet mellan kvinnliga cyklister. Samarbete, sammanhållning och ömsesidigt stöd är som bekant minst lika viktiga som den fysiska formen för idrottsutövare. Därför har vi sett det som motiverat att skapa en knutpunkt för ett nätverk, som gör just dessa saker.

Peppande artiklar

Vårt mål är att inspirera, motivera och stödja. Detta sker genom att erbjuda artiklar om duktiga atleter och spännande tävlingar, samt annat moralhöjande innehåll. Vi kommer bland annat att bekanta oss med tidigare och nuvarande framgångsrika elitcyklister, såsom Susanne Ljungskog och Marianne Vos. Vi kommer också att berätta om olika cykeltävlingar. Perspektivet är hela tiden kvinnors professionella cykelutövande, det vill säga, vi berättar om kvinnors historiska och nuvarande roll i de tävlingar som finns idag.

Stärka den kvinnliga cykelsporten

Vi är övertygade om att ökad kunskap om kvinnors professionella cykling har en identitetsstärkande effekt för kvinnliga utövare, vilket i sin tur påverkar självförtroende och motivation. På individuell nivå hjälper det att se sig själv i ett mål- och meningsgivande sammanhang. På ett mer övergripande plan gagnar det sporten som sådan. Kunskap om utvecklingen fram tills idag och nuläget gör att vi kan staka ut planer för framtiden, förbättra det som behöver förbättras, och upprätthålla och vårda det som fungerar.

Nätverkandets högre syfte

Den kvinnliga cykelsporten har i dagsläget inte samma tyngd som sin manliga motsvarighet. Manliga proffscyklister har både bättre betalt och högre ”stjärnstatus”. Här ser vi samma fenomen som i många andra sporter med stark kommersiell prägel, som till exempel fotboll och ishockey. Detta stärker oss i vår tro på att nätverksbyggande är den rätta vägen att gå. Nätverk är inte bara relationer, utan de åstadkommer även ett mervärde, vilket ger dem styrka att verkligen påverka historiens utveckling.

Med dessa ord vill vi åter önska dig välkommen! Surfa…nej, cykla runt på vår sajt, förse dig med det som verkar intressant, och ge gärna återkoppling om det är något du funderar över!